Arkitektens ansvar och inflytande

Historisk sett har arkitekten varit den som haft huvudansvaret för en byggnad, både konstnärligt och för konstruktionen, då det inte gjordes skillnad på arkitekt och ingenjör som man gör idag.

Offentliga byggnaderna och bostäder för de med pengar och makt har historiskt sett i huvudsak haft en arkitekt som ansvarig.

Annonsplats

I många länder har arkitekten stort inflytande över byggnaders både estetiska och konstruktiva utformning.

I Sverige har idag arkitekten inte alltid samma förutsättningar att påverka utformningen som helhet.

Annonsplats

Arkitekten bidrag syns dock i byggnaders yttre utformning, fasader samt utformning av bostadsområden och hela kvarter samt i inre funktion, t ex planlösningar för bostäder.

  • Många gånger måste arkitektens idéer stå tillbaka för kraven på ekonomi och storskaligt byggande.
  • Idag har de som medverkar i byggprojektet har olika utbildningar och kompetenser för att kunna ansvara för olika delar.
Annonsplats

Kompetens projektledning och samordning samt att tidigt i processen anlita en arkitekt med helhetsperspektiv och sinne för både estetik och funktion.

Läs mer:

Annonsplats