Riskbedömning – anläggning

Anläggningsarbeten innebär flera säkerhetsrisker. Säkerhetsaspekterna är därför en viktig del som måste beaktas genom hela processen från planering till genomförande av ett anläggningsprojekt.

Arbeten med väg- och järnvägsprojekt innebär särskilda risker för både arbetare och trafikanter. Trafikverket har därför särskilda regler, riktlinjer och information samt krav på entreprnörer som arbetar med deras projekt:

Annonsplats
  • kunskaps- och utbildningskrav t ex vid arbete på väg
  • utformning av arbetsplatsen med säkerhetsanordningar och avspärrningar
  • varselkläder

Trafikverkets riktlinjer och krav tas med i riskbedömning.

Riskbedömning av arbetsplatsen

Allt arbete skall föregås av en riskbedömning där man identifierar risker och åtgärdar dem.

Vid riskbedömning identiferas faktorer och arbetsmoment på arbetsplatsen som kan innebära säkerhets- eller arbetsmiljörisk.

Annonsplats

Logga in för att läsa om risker och riskbedömning och exempel för anläggningsprojekt. Kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderättigheter för läromedlen på webbplatsen.

Annonsplats

Relaterat:

Byggarbetsplatsens arbetsmiljö

Arbete med anläggningsmaskiner

Annonsplats
Annonsplats