Vad är arbetsmiljö?

Med arbetsmiljö avses hela arbetssituationen på företaget och för enskilda medarbetare. Det handlar både om att värna om såväl psykiskt som fysiskt välbefinnande.

Arbetsmiljön omfattar både den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön, t ex hur du trivs på jobbet, med dina arbetsuppgifter och arbetskamrater.

Annonsplats

En god arbetsmiljö handlar om att:

  • Känna trygghet och trivsel på arbetet.
  • Inte bli skadad eller drabbas av sjukdom pga arbetet.

Om problem uppstår på arbetsplatsen är det i första hand chefen som måste lösa detta, men alla måste hjälpa till om det skall fungera!

Den fysiska arbetsmiljön

Den fysiska arbetsmiljön handlar om fysisk hälsa och säkerhet på arbetet. Den fysiska arbetsmiljön regleras ganska tydligt i Arbetsmiljöverkets lagar och föreskrifter.

Annonsplats

Föreskrifterna syftar till förebygga sjukdom, olyckor och ohälsa till följd av luftföroreningar, ljud, buller, ras, fall, belastningsskador mm.

Den psykosociala arbetsmiljön

Den psykosociala arbetsmiljön handlar om hur var och en upplever sin arbetsplats och sin arbetssituation.

När det gäller den psykosociala arbetsmiljön är det särskilt tydligt att alla på en arbetsplats aktivt bidrar till trivsel, ett bra samarbete samt se till att alla är delaktiga och accepterade.

Läs mer:

Fysisk arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Annonsplats