Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön handlar om fysisk hälsa och säkerhet på arbetet. Den fysiska arbetsmiljön är ofta enklare att analysera, mäta och hantera än den psykosociala arbetsmiljön.

Annonsplats
Arbetsmiljöarbetet regleras i arbetsmiljölagstiftningen som syftar till att förebygga av sjukdom och fysisk ohälsa till följd av bland annat:
  • luftföroreningar,
  • ljud,
  • buller,
  • ras,
  • fall,
  • belastningsskador.

Den fysiska arbetsmiljön på byggarbetsplatser beskrivs under olika delar i avsnittet om arbetsmiljö. Åtgärder skall vidtas för att förebygga risker för fysisk ohälsa och olyckor på arbetsplatsen.

Annonsplats

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats består i utbildning, information och praktiska åtgärder som skall förhindra olyckor eller skador.

Läs mer:

Annonsplats