Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön handlar om fysisk hälsa och säkerhet på arbetet. Den fysiska arbetsmiljön är ofta enklare att analysera, mäta och hantera än den psykosociala arbetsmiljön.

Arbetsmiljöarbetet regleras i arbetsmiljölagstiftningen som syftar till att förebygga av sjukdom och fysisk ohälsa till följd av bland annat:
  • luftföroreningar,
  • ljud,
  • buller,
  • ras,
  • fall,
  • belastningsskador.

Ergonomi

Annonsplats

Den fysiska arbetsmiljön på byggarbetsplatser beskrivs under olika delar i avsnittet om arbetsmiljö. Åtgärder skall vidtas för att förebygga risker för fysisk ohälsa och olyckor på arbetsplatsen.

Byggarbetsplatsens arbetsmiljö

Annonsplats

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats består i utbildning, information och praktiska åtgärder som skall förhindra olyckor eller skador.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Annonsplats

Annonsplats