Foto: Bill Bradley
Platta på mark. Foto: Bill Bradley

Grundläggning av hus anpassas till byggnadens förutsättningar, eventuell källare samt till markens beskaffenhet och grundvattenförhållanden.

Undergrundens, dvs markens, beskaffenhet undersöks inför grundläggning. Underlag för bedömning av marken och behov av vidare undersökningar utgörs av geologiska kartor om sådana kan finnas t ex hos kommunen.

Annonsplats

Dränering – Grund

Regnvatten och dagvatten skall ledas bort från husets tak och husgrunden. Marken runt huset bör luta bort från huset. Dränering ...
Läs Mer

Grundkonstruktioner

Vanliga grundkonstruktioner är: Platta på mark Krypgrund Källare Souterräng Platta på mark Platta på mark är en vanlig grundläggningsform för ...
Läs Mer

Material i husgrund

Vanliga grundläggningsmetoder är: platta på mark krypgrund källare souterräng, t ex i sluttande terräng Exempel på bärande material i grund: ...
Läs Mer

Hållfasthet och teknik – Grundläggning

Olika sorters jord har olika egenskaper och ställer därför olika krav på grundläggningsmetod när man bygger. Förberedelser inför grundläggning med ...
Läs Mer
Annonsplats