Om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Kunskap om hälsa

Hälsa och livsstil Ju bättre du själv tar hand om din fysiska och psykiska hälsa desto bättre förutsättningar att klara ...
Läs Mer

Psykosocial arbetsmiljö

Den psykosociala arbetsmiljön är svår att identifiera och mäta. Den varierar med hur var och en på arbetsplatsen upplever sin ...
Läs Mer

Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön är ofta enklare att analysera och hantera än den psykosociala. Den fysiska arbetsmiljön handlar om fysisk hälsa ...
Läs Mer
Annons


Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!