Preventivt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Arbetsgivarens ansvar innebär till stor del preventivt arbete och att tillse ...
Läs Mer

Kunskap om hälsa

Hälsa och livsstil Ju bättre du själv tar hand om din fysiska och psykiska hälsa desto bättre förutsättningar att klara ...
Läs Mer

Psykosocial arbetsmiljö

Den psykosociala arbetsmiljön är svår att identifiera och mäta. Den varierar med hur var och en på arbetsplatsen upplever sin ...
Läs Mer

Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön handlar om fysisk hälsa och säkerhet på arbetet. Den fysiska arbetsmiljön är ofta enklare att analysera, mäta ...
Läs Mer
Annonsplats