Sponsrade kunskapsområden

Hittade inga inlägg.

Nytt eller uppdaterat

Helhetsperspektiv – miljöpåverkan

För byggandet som helhet är det ofta miljöpåverkan som sker under byggtiden samt under byggnadens ...
Läs Mer

Internetkunskap för skolor

I utbildningssyfte och på uppdrag av .SE:s Internetfond har Disruptive Media och Internetkunskap tagit fram ...
Läs Mer

Brandskyddsprojektering

Utgångspunkter för brandskyddsprojektering Projektering och dimensionering av brandskyddet baseras på typ av byggnad, användning (t ...
Läs Mer

Ritningsexempel – Mark

Exempel på markritningar som avser ledningsplan - men som också visar följande: Fastighetsindelning Huskropparnas placering ...
Läs Mer

I samarbete med: Specialistbranscherna

Vad är Byggipedia?

Byggipedia är den inarbetade kanalen för ”vanligt folk” i branschen. 

Vill du hjälpa till att vässa branschen, samarbetspartners och beställare?
Kontakta Byggipedia

Gästartiklar

Hittade inga inlägg.

Bra att veta!

Innehållet på Byggipedia är översiktlig och allmän information. Byggipedia ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller för hur informationen tolkas eller används.

Innehållet är upphovsskyddat
Om du kopierar, omarbetar, sprider, publicerar eller säljer innehåll skadar du Byggipedia, våra intäktsmöjligheter och förutsättningar utveckla webbplatsen vidare. Läs mer: Om Byggipedia

Branschkunskap via samarbetspartners
Putsning.nu - Information och kunskap om putsade fasader (SPEF) Håltagning.nu - Information och kunskap för håltagare (BFB) Murning.nu - Information och kunskap om murat byggande (SPEF) Ställningsakademin - Utbildning och certifiering av ställningsbyggare. (STIB) Handbok om material och utföranden vid plattsättning (BKR)
Putsning Håltagning Murning Ställningar Plattsättning

Annonsplats