Ritningsförteckning

En ritningsförteckning är en sammanställning/lista över alla de ritningar och andra bygghandlingar, t.ex beskrivningar, som ska användas i byggprojektet. Ritningsförteckningen är daterad för att undvika förväxling med gamla versioner.

I den senaste ritningsförteckningen framgår samtliga projektörers ritningar hittills och deras status. Senaste reviderade versionerna av ritningarna i ett projekt ska vara med i listan.

Annonsplats

De ritningar och den ritningsstatus som gäller är alltså det som framgår av den senast daterade ritningsförteckningen!

I ritningsförteckningen finns normalt följande information:

  • uppgifter om de olika projektörerna, uppdragsansvarig handläggare,
  • sammanställning av projektets bygghandlingar, dvs ritningar och beskrivningar,
  • uppgifter om revideringar,
  • datum för senaste version.

Ritningsförteckningen ger också en bra överblick över projektets olika delar, ansvariga projektörer och handlingar.

Annonsplats