En selektiv rivning innebär att olika material demonteras och särskiljs från varandra under rivningsarbetet. Anledningen till det kan vara att:

  • riskmaterial och farligt avfall inte skall blandas med rivningsmassorna.
  • vissa materialen skall källsorteras för återvinning och/eller avfallshantering vissa byggdelar och materialen återanvändas
  • det är dyrt att deponera blandat avfall från rivningar
  • det finns större möjlighet att använda rena rivningsmassor av betong och tegel som utfyllnadsmaterial

Oftast lönar det sig att inventera byggnaden och planera  rivningen noga. Det som inte kan separeras på plats kan sorteras i efterhand.

Annonsplats

Planeringen av rivningar är särskilt viktigt för säkerhet, hälsa och miljö samt för lönsamheten.


Rivningsproduktionsplan – exempel

Planeringen inför ett rivningsprojekt kan dokumenteras och sammanställas i en komplett demoleringsplan - även kallad rivningsproduktionsplan. Exempel på innehåll i ...
Läs Mer

Märkning av riskmaterial innan rivning

Farligt material samt riskmaterial som skall särbehandlas vid rivning bör märkas upp ev. redan innan det rivs  (jfr märkning av ...
Läs Mer

Materialhantering vid selektiv rivning

Sortering och bearbetning av rivningsmaterial kan göras i olika grad på arbetsplatsen: I vissa fall görs endast en grovsortering innan ...
Läs Mer

Rivning av installationer

Selektiv rivning av installationer i byggnader som skall rivas innebär att att ledningar, centraler, armaturer samt vissa sakvaror och komponter ...
Läs Mer

Rivningshandboken

rvningshandboken-liten

Innehållet och vissa sidor inom kunskapsområdet för Selektiv Rivning på Byggipedia baseras bland annat på underlag från Rivningshandboken (1999)

Annonsplats

Vid frågor om selektiv rivning och Rivningshandboken kontakta medförfattare:

Annonsplats

Johanna Engberg White 300px


OBS! Vid frågor om innehållet som finns på Byggipedia: Kontakta Byggipedia 


Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats