En selektiv rivning innebär att olika material demonteras och särskiljs från varandra under rivningsarbetet. Anledningen till det kan vara att:

  • riskmaterial och farligt avfall inte skall blandas med rivningsmassorna.
  • vissa materialen skall källsorteras för återvinning och/eller avfallshantering vissa byggdelar och materialen återanvändas
  • det är dyrt att deponera blandat avfall från rivningar
  • det finns större möjlighet att använda rena rivningsmassor av betong och tegel som utfyllnadsmaterial

Oftast lönar det sig att inventera byggnaden och planera  rivningen noga. Det som inte kan separeras på plats kan sorteras i efterhand.

Annonsplats

Planeringen av rivningar är särskilt viktigt för säkerhet, hälsa och miljö samt för lönsamheten.


Arbetsmiljö vid selektiv rivning

Arbetsmiljörisker i samband med selektiv rivning är bland annat; fall-, ras och klämskador, belastningsskador exponering för hälsofarliga material. Vid demonteringsarbete ...
Läs Mer

Förberedelser av selektiv rivning

Selektiv rivningsarbeten förbereds genom: inspektion på plats genomgång av relationsritningar och annan dokumentation kontroll av byggnadens historik t ex byggnadsår, ...
Läs Mer

Riskmaterial vid rivning

Många av de farliga material som sedan länge är förbjudna att använda kan finnas kvar i byggnader som skall rivas ...
Läs Mer
Laddar…

Rivningshandboken

rvningshandboken-liten

Innehållet och vissa sidor inom kunskapsområdet för Selektiv Rivning på Byggipedia baseras bland annat på underlag från Rivningshandboken (1999)

Annonsplats

Vid frågor om selektiv rivning och Rivningshandboken kontakta medförfattare:

Annonsplats

Johanna Engberg White 300px


OBS! Vid frågor om innehållet som finns på Byggipedia: Kontakta Byggipedia 


Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats