Begrepp

Rivning (engelska: demolition) utförs av byggnader och anläggningar när de inte längre skall användas, t ex om kvaliteten är för låg eller de står i vägen för annat som behöver byggas.

ROT står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad och innebär någon form av förändring eller renovering av en befintlig byggnad. Renovering syftar ofta på mindre åtgärder som ommålning, golvslipning, nytt kök eller nytt badrum.

Annonsplats
  • ROT-projekt kan omfatta både rivnings- och byggnadsarbete samt installationer och arbeten som utföras av flera olika yrkeskategorier.
  • Renovering av installationer omfattar t ex byte av rör eller relining av rör.

Byggnadsberedning är ett samlingsbegrepp för rivnings-, demonterings- och saneringsarbeten som utförs i syfte att förbereda för byggnadsarbeten och renovering eller helt enkelt för att avlägsna byggnader/byggdelar som inte längre används.

Håltagning och sanering omfattas också av begreppet byggnadsberedning.


Miljöpåverkan vid rivningsarbeten

Vid rivningsarbete påverkas den närmaste omgivningen bl.a. genom: buller och eventuella vibrationer, damm och föroreningar, transporter. Direkta utsläpp och kortvariga ...
Läs Mer

Uppföljning av rivningsmaterial

Det är bra för framtida projekt att följa upp och utvärdera erfarenheterna, metoderna, arbetsmiljöaspekter, eventuella problem och lönsamheten. Detta i ...
Läs Mer

Disposition av arbetsplatsen vid rivning

För att demonteringsarbetet skall löpa effektivt krävs en bra disposition av arbetsplatsen. En arbetsplatsdispositionsplan bör upprättas vid alla rivningar för ...
Läs Mer

Materialhantering vid selektiv rivning

Sortering och bearbetning av rivningsmaterial kan göras i olika grad på arbetsplatsen: I vissa fall görs endast en grovsortering innan ...
Läs Mer

Branschföreningen för Lösullsisolering
Sponsrar Byggipedia

Branschföreningen för Relining i fastigheter
Sponsrar Byggipedia
Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats