Disposition av arbetsplatsen vid rivning

För att demonteringsarbetet skall löpa effektivt krävs en bra disposition av arbetsplatsen.

En arbetsplatsdispositionsplan bör upprättas vid alla rivningar för att säkerhet, tydlighet och rationell hantering av rivningsmaterial.

Annonsplats
Vid selektiv rivning är det viktigt att planera för:
  • hantering, sortering och bearbetning av material
  • upplag för material
  • plats för maskiner och transporthjälpmedel
  • plats för ställningar
  • säkerhetsåtgärder
  • containeruppställning
  • transporter till och från arbetsplatsen
  • arbets- och förrådsbodar
  • avskärmning av arbetsplatsen mot omgivningen.

Läs mer:

Materialhantering vid selektiv rivning


Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats