Begrepp

Rivning (engelska: demolition) utförs av byggnader och anläggningar när de inte längre skall användas, t ex om kvaliteten är för låg eller de står i vägen för annat som behöver byggas.

ROT står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad och innebär någon form av förändring eller renovering av en befintlig byggnad. Renovering syftar ofta på mindre åtgärder som ommålning, golvslipning, nytt kök eller nytt badrum.

Annonsplats
  • ROT-projekt kan omfatta både rivnings- och byggnadsarbete samt installationer och arbeten som utföras av flera olika yrkeskategorier.
  • Renovering av installationer omfattar t ex byte av rör eller relining av rör.

Byggnadsberedning är ett samlingsbegrepp för rivnings-, demonterings- och saneringsarbeten som utförs i syfte att förbereda för byggnadsarbeten och renovering eller helt enkelt för att avlägsna byggnader/byggdelar som inte längre används.

Håltagning och sanering omfattas också av begreppet byggnadsberedning.

Rivningsmetodik

Demontering (engelska: dismantling) är en rivningsmetod där man varsamt monterar ner byggdelar eller enstaka material t ex genom skruvning, eller sågning

Copyright: Henrik Månsson
Ett yrke inom byggnadsberedning innebär ständigt nya utmaningar att lösa tillsammans med arbetskamraterna.
Foto: Henrik Månsson, Void AB
 

Kontrollerad rivning (engelska: controlled demolition) innebär att rivningen utförs med hjälp av sprängmedel, en ganska vanlig metod vid rivning av höga byggnader. 

Selektiv rivning innebär att byggdelar och material demonteras efter ett visst schema för att kunna återbrukas, återvinnas eller monteras upp på nytt på annan plats.

Farligt avfall måste nästan alltid tas ut före rivningen. Detta för att inte blandas med rivningsmassorna och kontaminera dessa. Risken är annars att massorna måste hanteras som farligt avfall, specialomhändertas istället för att kunna användas som t.ex. fyllnadsmassor eller återvinnas.

Återvinning av stommaterialet, t ex betongen, vid en rivning kan kräva att först övriga byggdelar och material demonteras och separeras först för att betongen ska bli så ren som möjligt innan den återvinns. Alternativet är att sortera rivningsmaterialen efter rivningen vilket brukar vara svårt.


Kvartsdamm på byggarbetsplatser

Omfattande studie om byggdamm Byggipedia har haft ett uppdrag att sammanfatta de svenska reglerna kring stendamm och kvarts inför den ...
Läs Mer

Regler och åtgärder mot kvartsdamm

Gränsvärden och C-märkning av kvarts Byggipedia har haft ett uppdrag att sammanfatta de svenska reglerna kring stendamm och kvarts inför ...
Läs Mer

Kvartsdamm kan ge silikos

Om kvarts Byggipedia har haft ett uppdrag att sammanfatta de svenska reglerna kring stendamm och kvarts inför den internationella branschorganisationen ...
Läs Mer

Avfallshantering – hjälpmedel

Planering av avfallshantering samt val av hjälpmedel och behållare måste anpassas till olika arbeten och projektets förutsättningar. Insamling för borttransport ...
Läs Mer

Branschföreningen för Relining i fastigheter
Sponsrar Byggipedia
Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats