Begrepp

Rivning (engelska: demolition) utförs av byggnader och anläggningar när de inte längre skall användas, t ex om kvaliteten är för låg eller de står i vägen för annat som behöver byggas.

ROT står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad och innebär någon form av förändring eller renovering av en befintlig byggnad. Renovering syftar ofta på mindre åtgärder som ommålning, golvslipning, nytt kök eller nytt badrum.

Annonsplats
  • ROT-projekt kan omfatta både rivnings- och byggnadsarbete samt installationer och arbeten som utföras av flera olika yrkeskategorier.
  • Renovering av installationer omfattar t ex byte av rör eller relining av rör.

Byggnadsberedning är ett samlingsbegrepp för rivnings-, demonterings- och saneringsarbeten som utförs i syfte att förbereda för byggnadsarbeten och renovering eller helt enkelt för att avlägsna byggnader/byggdelar som inte längre används.

Håltagning och sanering omfattas också av begreppet byggnadsberedning.


Rivningsproduktionsplan – exempel

Planeringen inför ett rivningsprojekt kan dokumenteras och sammanställas i en komplett demoleringsplan - även kallad rivningsproduktionsplan. Exempel på innehåll i ...
Läs Mer

ROT-åtgärder i badrum

Förekommande åtgärder och exempel på metodval vid några badrumsrenoveringar. Artikel baseras på erfarenheter bl.a. från en SBUF-finansierad studie som Byggipedia ...
Läs Mer

Återbruk av tegel

Äldre tegelbyggnader håller ofta hög kvalitet även efter 100 år, är relativt underhållsfria och har många gånger en återstående livslängd ...
Läs Mer

Asbest i befintliga byggnader

Förekomst av asbest som inte upptäcks i tid innan rivnings eller renoverings arbetena påbörjas kan påverka tidplan och kostnader för ...
Läs Mer

Branschföreningen för Relining i fastigheter
Sponsrar Byggipedia
Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats