Måttavvikelser och toleranser

Icke skalenliga mått

Icke skalenligt ritade mått redovisas med streck under.

Annonsplats

I bilden finns delmåttet 910mm angivet. Måttet är understruket för att visa att ritningen inte är ritad i exakt rätt skala.

Det går alltså inte att mäta direkt på ritningen – utan det är det angivna måttet som måste användas vid utsättning och byggande

Toleranser

Mått på ritning kan inte alltid vara exakta i förhållande till verkligheten. Så länge utförandet håller sig inom en viss toleransnivån kan det ändå godkännas vid en besiktning. Det finns därför normer för hur stora avvikelserna från de angivna måtten får vara.

Annonsplats

Toleranser är benämningen på det maximala måttfel/måttavvikelse som får förekomma (är tillåtna).

I vissa fall specificeras toleranserna på ritningarna annars framgår de av byggnormerna, AMA eller annan branschstandard.

Toleransen anger alltså hur mycket utförandet och måtten i verkligheten får avvika från de mått som anges på ritningen, t.ex:

Mått med angivna toleranser, dvs acceptabla avvikelser med +/-5mm respektive +10/-20mm.

Läs mer:

Annonsplats