Plushöjder

Exempel på höjdmått som förekommer i bygghandlingar är plushöjder. Plushöjden utgår ifrån e referenslinjer och anges normalt i enheten meter

Höjdmått på sektionsritningar och elevationer anges som ett delmått från en bestämd nivån eller som ett koordinatmått (z-koordinat) med utgångspunkt ifrån kommunens koordinatnät och kallas då plushöjd.

Plushöjder kan jämföras med pilmått (se nedan) men skillnaden att måttet anges i meter. För att mäta upp och kontrollera plushöjder krävs tillgång till särskild mätutrustning och till
kommunens koordinatsystemet och referenspunkter.

Yrkesmatematik

Räkna ut en delhöjd:

När man läser ritningar kan man även ha hjälp av plushöjderna för att beräkna vissa delmått i en byggnad.

Annonsplats

Delmått beräknas genom att subtrahera den lägre plushöjden (höjd1) från den högre höjden (höjd2):

höjd2 – höjd1 = delhöjd (delmått)

Vid beräkning av delmåttet – kom ihåg att sektionsritning med plushöjder anger måttet i meter (Kolla detta för säkerhets skull!)

Annonsplats

Enhetsomvandling:

För att använda måttet i andra beräkningar med mått som anges i millimeter (mm) multiplicerar du det uträknade delmått som är i meter med 1000 så får du antal millimeter.

Annonsplats