Konstruktionsritningar (K)

I detta avsnitt visas exempel på konstruktion ritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom Mark, A, El och VVS.

OBS! Alla ritningsexempel kommer ifrån samma projekt, men numrering av huskroppar på t ex markritning stämmer inte alltid med övriga ritningars numrering av byggnader. Olika typer av ritningar kan också visa olika hustyper.

Konstruktionsritningarna och tillhörande bygghandlingar  innehåller:
  • information och föreskrifter angående utförande av de bärande delarna i en byggnad samt anslutningar till dessa.
  • utformning av delar som berör byggnadens funktion t ex ljudisolering samt klimat- och fuktskydd.
Exempel på K-ritningar:
  • Armering
  • Grund- och takplan
  • Takstolar
  • Sektioner och detaljer

Grundplan – Exempel

Grundplan - Ritningsnummer K320:05 Grundplanen visar bl a att det är ytterväggarna i projektet som är bärande. På denna ritning ...
Läs Mer

Armeringsritning

Armeringssymboler på ritning Armeringssymboler visas på konstrukionsritningar och består främst i armeringsstänger kombinerat med typbeteckningar och mått ...
Läs Mer

Takritningar

Takplan - Ritningsnummer K320:05(A4) Takstolritning - Ritningsnummer K340:01 ...
Läs Mer

Elevationsritning – Regelstomme

Elevationer - Ritningsnummer: K335:27 Orienteringsskissen på ritningen (K335:27) visar vilken vägg (elevation 6S) den aktuella elevationen avser ...
Läs Mer
Laddar…

Tekniska föreskrifter

Till konstruktionsritningarna hör anvisningar och föreskrifter. Istället för att skriva dessa i ritningarnas skrivfältet på de olika K-ritningarna hänvisar man i detta projekt till en särskild ritning:

Allmänna anvisningar – Ritningsnummer K 300:02

Se även den tekniska beskrivning för projektet: Exempel (PDF)

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att höger-klicka och kopiera. Beställ gärna en licens för användning i utbildningssyfte eller kontakta Byggipedia.