I detta avsnitt visas exempel på konstruktion ritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom Mark, A, El och VVS.

Konstruktionsritningarna och tillhörande bygghandlingar  innehåller:
  • information och föreskrifter angående utförande av de bärande delarna i en byggnad samt anslutningar till dessa.
  • utformning av delar som berör byggnadens funktion t ex ljudisolering samt klimat- och fuktskydd.
Exempel på K-ritningar:
  • Armering
  • Grund- och takplan
  • Takstolar
  • Sektioner och detaljer


=> Logga in för att alla artiklar om ritningsläsning eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Grundplan – Exempel

Exempel på grundplan med detaljer, anslutning innerväggar samt utformning yttervägg, sula och dränering. => Logga in för alla artiklar om ...
Läs Mer

Armeringsritning

  Armeringssymboler visas på konstrukionsritningar och består främst i armeringsstänger kombinerat med typbeteckningar och mått ...
Läs Mer

Takritningar

Exempel och förklaringar för takplan och takstolsritning. => Logga in för alla artiklar om ritningsläsning eller kontakta Byggipedia för att ...
Läs Mer

Elevationsritning – Regelstomme

Exempel på elevation för yttervägg - regelstomme. => Logga in för alla artiklar om ritningsläsning eller kontakta Byggipedia för att ...
Läs Mer