projbild
Bild: okänd

Linjer på ritningar

På ritningar förekommer en flera typer av streck och linjer. Ritningar förtydligas genom att användning av olika typer av linjer ...
Läs Mer

Rivningsprojektering

Projektering av rivningsarbeten innebär att ta fram ett underlag på vilket planering och genomförande av rivningsarbetena, arbetsmetodik och materialhantering kan ...
Läs Mer

Arkitektens ansvar och inflytande

Historisk sett har arkitekten varit den som haft huvudansvaret för en byggnad, både konstnärligt och för konstruktionen, då det inte ...
Läs Mer

BIM i byggprocessen

Annonsplats