projbild
Bild: okänd

BIM är framtungt

En studie har utförts vid LTH i syfte att studera samarbetsformerna vid användning av BIM. I studien jämförs två olika ...
Läs Mer

BIM – perspektiv

När du söker information om BIM på internet är det fördelarna och potentialen med BIM du hittar hundratals artiklar och ...
Läs Mer

Brandskyddsprojektering

Utgångspunkter för brandskyddsprojektering Projektering och dimensionering av brandskyddet baseras på: typ av byggnad, användning (t ex bostad, hotell, kontor eller skola), storlek, ...
Läs Mer

Branschstandarder

Om branschregler Ett antal branschorganisationer inom byggbranschen har tagit fram gemensamma standarder för utförandet. Syftet med branschstandarder är bl a ...
Läs Mer
Laddar…

BIM i byggprocessen

Annonsplats