projbild
Bild: okänd

Om arbetsberedning

Syftet med arbetsberedning är att: Skapa förutsättningar för en effektiv produktion. Förebygga störningar och fel vid själva utförandet. Ge underlag ...
Läs Mer

Bygg- och konstruktionsregler

Eurokod Eurokoderna omfattar följande standarder: EN 1990 Eurokod 0: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk EN 1991 Eurokod 1: Laster på bärverk ...
Läs Mer

Fuktdimensionering

Fuktdimensionering innebär att man under projekteringen fastställer hur byggdelar skall utformas och fungera ihop utan risk för fuktskador pga kända risker ...
Läs Mer

Måttsättning på ritningar

Om inget annat framgår på ritningen så är de mått som anges i millimeter (mm). Undantag är s k plushöjder ...
Läs Mer

BIM i byggprocessen

Annonsplats