projbild
Bild: okänd

Om arbetsberedning

Syftet med arbetsberedning är att: Skapa förutsättningar för en effektiv produktion. Förebygga störningar och fel vid själva utförandet. Ge underlag ...
Läs Mer

Bygg- och konstruktionsregler

Eurokod Eurokoderna omfattar följande standarder: EN 1990 Eurokod 0: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk EN 1991 Eurokod 1: Laster på bärverk ...
Läs Mer

Måttsättning på ritningar

Om inget annat framgår på ritningen så är de mått som anges i millimeter (mm). Undantag är s k plushöjder ...
Läs Mer

Linjer på ritningar

På ritningar förekommer en flera typer av streck och linjer. Ritningar förtydligas genom att användning av olika typer av linjer ...
Läs Mer
Laddar…

BIM i byggprocessen

Annonsplats