Mineralull används för värme- och ljudisolering i byggnader samt av installationer.

Det finns två olika sorters mineralull; glasull och stenull som båda bildar ett poröst lätt och ulliknande fibermaterial. Mineralull har därför goda värme- och ljudabsorptionsegenskaper.

Annonsplats

Bild: Rockwool

Mineralull kan också användas som brandisolering, som skydd mot buller, för att bibehålla kyla samt för att säkerställa ett bra inneklimat.


Montering av mineralull

Om det isoleringen skall fungera som värme-, brand- eller ljudisolering är det extremt viktigt att utförandet på byggarbetsplatsen görs på ...
Läs Mer

Förvaring, hantering och tillskärning av mineralull

Förvaring:Om isoleringsmaterialet lagras utomhus måste det skyddas från regn. Stapla förpackningarna på en plan yta som inte har förbindelse med ...
Läs Mer

Om mineralull och arbetsmiljö

Vid arbete med mineralull måste arbetsmiljöaspekterna beaktas. Först och främst gäller det att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Även tillverkare och branschorganisationer ...
Läs Mer

Läs också:

Lösullsisolering

Annonsplats