Lättbetong är ett cementbaserat byggnadsmaterial. Det finns flera benämningar på lättbetong beroende på tillverkningsmetod och materialsammansättning

  • Skillnaden mellan betong och lättbetong ligger i materialegenskaper, tillverkningsmetod och ballastmaterial.
  • Lättbetongen innehåller mer luft och har därför lägre densitet men samtidigt bättre isoleringsförmåga.


=> Logga in för att alla artiklar om lättbetong, materialegenskaper, tillverkning och användningsområden, eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel