Lättbetong

Lättbetong är ett cementbaserat byggnadsmaterial. Det finns flera benämningar på lättbetong beroende på tillverkningsmetod och materialsammansättning

  • Skillnaden mellan betong och lättbetong ligger i materialegenskaper, tillverkningsmetod och ballastmaterial.
  • Lättbetongen innehåller mer luft och har därför lägre densitet men samtidigt bättre isoleringsförmåga.


Bild: www.hplush.se

Gasbetong

Lättbetong tillverkas i Sverige sedan 1920-talet och kallades då gasbetong pga att luftporer bildades i materialet i samband med tillverkningen.

Autoklaverad lättbetong

Autoklaverad lättbetong  är också gasbetong. Autoklaverad innebär att materialet ånghärdats under högt tryck vid tillverkningen.

Blåbetong

Lättbetong kunde förr innehöll alunskiffer som gav materialet en blåaktig färg. Det kallades för blåbetong. Blåbetong avger hälsofarlig radongas.

Tillverkningen av s k blåbetong förbjöds från och med 1975, men bedöms kunna förekomma i hus byggda fram till ca 1980.

Lättballastbetong

Sedan 1930-talet framställs också lättbetong baserad på cement och sand vilket är basråvaror i dagens lättbetong. Förutom luft, kan lättbetong innehålla andra lättare ballastmaterial, t ex Leca, och kan då benämnas lättballastbetong.

Avsnitt – Lättbetong

Lättbetong – Råvaror och tillverkning

Basråvarorna i lättbetong idag är cement, kalk och finmald kvartssand. Ibland ingår också andra material som gips eller masugnsslagg samt ...
Läs Mer

Produkter och användningsområde – Lättbetong

Lättbetong - produkter Lättbetong kan köpas som: Block i olika storlekar för att mura upp grund eller väggar Balkar för ...
Läs Mer

Materialegenskaper – Lättbetong

Avgörande för lättbetongens specifika egenskaper, t ex hållfasthet och värmeisoleringsförmåga är densiteten som bestäms redan vid tillverkningen. Densiteten och porstrukturen ...
Läs Mer

Teknik och utförande – Lättbetong

Projektera med lättbetong Aktuell information om lättbetongkonstruktioner kan hämtas från de flesta lättbetongtillverkares och leverantörers hemsidor. Ytterst är det Boverkets regler ...
Läs Mer
Laddar…

Källor och länkar

Y som i Yxhult (Örebro Länsmuseum)
Projekteringshandbok – Lättbetong och kalksandsten
Blåbetong (Wikipediia)
Radon (Wikipediia)

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!