Lättbetong – Råvaror och tillverkning

Basråvarorna i lättbetong idag är cement, kalk och finmald kvartssand. Ibland ingår också andra material som gips eller masugnsslagg samt tillsatsmedel.

Råvaror vid tillverkning av lättbetong

I tillverkningsprocessen blandas råvarorna med vatten och jäsningsmedel, t ex aluminiumpulver.

Annonsplats

Tillsatsmedlens andel utgör oftast mindre än 1 vikt-% av den färdiga lättbetongen.

Annonsplats

Tillverkningsprocessen för lättbetong

  1. Råvarorna mals ner och blandas med vatten.
  2. Massan hälls sedan i stålformar.
  3. Under jäsningsprocessen stelnar materialet och avger samtidigt de vätgaser som lämnar kvar luftporer och ger materialet en porös struktur.
  4. När material fått en elastisk och bearbetningsbar konsistens kan skärs materialet upp till block och balkar.
  5. När produkterna fått sin slutliga form behandlas de, i en autoklav, med ånga under högt tryck.
  6. Under autoklavprocessen bildar de ingående råvarorna mineralet tobermorit.

Exempel på råvaror och tillverkning av lättbetong

Exempel på tillverkningsprocessen för lättbetong

Tillverkning av armerade lättbetongprodukter

Annonsplats