Lättbetong – Råvaror och tillverkning

Lättbetongblock
Bild: Sv.Stenhusföreningen

Basråvarorna i lättbetong idag är cement, kalk och finmald kvartssand. Ibland ingår också andra material som gips eller masugnsslagg samt tillsatsmedel.

Annonsplats

I tillverkningsprocessen blandas råvarorna med vatten och jäsningsmedel, t ex aluminiumpulver.

Tillsatsmedlens andel utgör oftast mindre än 1 vikt-% av den färdiga lättbetongen.

Receptet på lättbetong

Materialåtgång vid tillverkning av lättbetong (1m3):
Sand 250 kg/m³
Vatten 30 l/m³
Cement 125 kg/m³
Kalk 59 kg/m³
Anhydrit / Gips 22 kg/m³
Aluminiumpulver 0,3 kg/m³
Återvunnen lättbetong (gjutmassan som blir över i skärningsproceduren) 25 kg/m³

Källa: Byggvarudeklaration för lättbetong

Annonsplats
Annonsplats

Stålmängden i balkar och element med armering är i genomsnitt 25 kg/m3. Korrosionsskyddet utgörs av en polymer produkt 0,35 kg/m3

Tillverkningsprocessen för lättbetong

  1. Råvarorna mals ner och blandas med vatten.
  2. Massan hälls sedan i stålformar.
  3. Under jäsningsprocessen stelnar materialet och avger samtidigt de vätgaser som lämnar kvar luftporer och ger materialet en porös struktur.
  4. När material fått en elastisk och bearbetningsbar konsistens kan skärs materialet upp till block och balkar.
  5. När produkterna fått sin slutliga form behandlas de, i en autoklav, med ånga under högt tryck.
  6. Under autoklavprocessen bildar de ingående råvarorna mineralet tobermorit.
Bilder på tillverkningsprocessen för lättbetong:
Tillverkning av armerade lättbetongprodukter
Tillverkning av lättbetong (Svenska Stenhusföreningen) KLICKA FÖR FÖRSTORING
Tillverkningsprocessen för lättbetong (ur Lättbetoghandboken 1983)
Tillverkningsprocessen för lättbetong (ur Lättbetoghandboken 1983)

 

Annonsplats