Ytskikt på lättbetong

Puts och ytbehandling utförs enligt leverantörens anvisningar.  Allmänt gäller för ytskikt att det underlag där ytskiktet ska appliceras måste torka ut till en viss grad innan ytan appliceras.

Fråga leverantören av den produkt som du ska applicera angående tillåtna fuktkvoter/halter i underlaget.

Annonsplats

Ytskikt på lättbetong – exempel:

Fasad:

  • Puts utförs antingen som treskikts tjockputs, armerad med ett svetsat varmförzinkat trådnät eller som tunnputs,
    fiberförstärkt och nätarmerad.
  • Träpanel på lättbetong förutsätter att limfogarna är väl fyllda och täta. Reglarna monteras stående så att vatten kan rinna fritt nedåt bakom panelen.

Källaryttervägg: Källaryttervägg fuktskyddas under mark. Några vanliga metoder för detta är:

Annonsplats
  1. Luftspaltbildande plastskivor
  2. Dränerande och isolerande skivor av mineralull eller cellplast
  3. Membranisolering

Invändiga ytskikt:

  • Vid målning och tapetsering tunnputsas och/eller spacklas underlaget. För att undvika sprickbildning i underlaget kan puts- och/eller spackelskikt förstärkas med väv alternativt med limmad fiberduk.
  • Trämaterial kan vid behov skyddas mot byggfukt via en plastfolie eller asfaltpapp som läggs mellan trä och lättbetong.

Lättbetong

Annonsplats

Annonsplats