Hantering av arbetsplatsolyckor

Detta avsnitt baseras på underlag från bl a:

Så här larmar du 112:
 1. Berätta vad som har hänt.
 2. Ange exakt adress och kommun.
 3. Svara på frågorna.
 4. Följ de larmoperatörens instruktioner.
 5. Avsluta inte samtalet förrän du får tillstånd att göra det.

Det går att ringa 112 även  från en telefonautomat utan att betala.

Annonsplats
 • Röda Korset Sverige resp Finland,
 • Myndigheten för samhällsberedskap (MSB),
 • Sjukvårdsupplysningen samt
 • Exempel från byggbranschen.

Avsnitten beskriver första hjälpen vid bl a:

 • Blödning
 • Benbrott
 • Brännskador
 • Medvetslöshet
 • Chock
 • Hjärt- och lungräddning

OBSERVERA

Innehållet i detta avsnitt och i länkade artiklar syftar till att ge en överblick olika skadelägen och akuta åtgärder på plats.

Informationen är enbart översiktlig och är inte avsedd att tillämpas utan kompletterande utbildning och handledd träning.

FörbandslådaDet är viktigt att träna på att utföra första hjälpen, gå kurser och utbildningar t ex  i HLR (hjärt och lungräddning) för att vara väl förberedd och inte själv drabbas av panik om en olycka inträffar.

Första hjälpen utförs i väntan på ambulans och övrig räddningstjänst Ring alltid 112


Artiklar om första hjälpen:

Räddningstjänstens organisationen på en olycksplats

Räddningstjänstens standardrutiner och organisation i samband med en trafkolycka syftar till att effektivisera arbetet, arbeta säkert och se till att ...
Läs Mer

Första hjälpen vid elolycka

Om någon råkat ut för en elolycka: Bryt strömmen! Om det inte går att bryta strömmen: Dra i kläder eller ...
Läs Mer

Första hjälpen vid blödning

Stoppa eller stilla en blödning: Lägg genast ner en person som blöder rikligt! Höj den blödande kroppsdelen, t ex arm eller ...
Läs Mer
Laddar…

Källor

Röda korset
Sjukvårdsupplysningen)

Annonsplats