Hantering av arbetsplatsolyckor

Detta avsnitt baseras på underlag från bl a:

Så här larmar du 112:
 1. Berätta vad som har hänt.
 2. Ange exakt adress och kommun.
 3. Svara på frågorna.
 4. Följ de larmoperatörens instruktioner.
 5. Avsluta inte samtalet förrän du får tillstånd att göra det.

Det går att ringa 112 även  från en telefonautomat utan att betala.

Annonsplats
 • Röda Korset Sverige resp Finland,
 • Myndigheten för samhällsberedskap (MSB),
 • Sjukvårdsupplysningen samt
 • Exempel från byggbranschen.

Avsnitten beskriver första hjälpen vid bl a:

 • Blödning
 • Benbrott
 • Brännskador
 • Medvetslöshet
 • Chock
 • Hjärt- och lungräddning

OBSERVERA

Innehållet i detta avsnitt och i länkade artiklar syftar till att ge en överblick olika skadelägen och akuta åtgärder på plats.

Informationen är enbart översiktlig och är inte avsedd att tillämpas utan kompletterande utbildning och handledd träning.

FörbandslådaDet är viktigt att träna på att utföra första hjälpen, gå kurser och utbildningar t ex  i HLR (hjärt och lungräddning) för att vara väl förberedd och inte själv drabbas av panik om en olycka inträffar.

Första hjälpen utförs i väntan på ambulans och övrig räddningstjänst Ring alltid 112


Artiklar om första hjälpen:

Vad händer i kroppen vid elolycka?

Att få ström genom kroppen kan ge allt från kittlingar leda till muskelkramp, vätskeförlust och oregelbunden hjärtverksamhet samt i värsta fall uppstår hjärtkammarflimmer ...
Läs Mer

Först på plats vid trafikolycka – checklista och exempel

1. Överblicka först olycksplatsen för att se vad som behöver göras? Finns det någon som är allvarligt skadad som behöver ...
Läs Mer

Första hjälpen vid chock

Chock/cirkulationssvikt  är ett allvarligt tillstånd och livshotande då det kan leda till organvikt. Chock och cirkulationssvikt kan uppstå vid: blödningar ...
Läs Mer

Agerande på olycksplats L-ABC

L-ABC är en förkortning för de viktigaste kunskaperna att hantera i akuta situationer när skadade personer ska tas omhand t ...
Läs Mer

Källor

Röda korset
Sjukvårdsupplysningen)

Annonsplats