Vad är Arbetsmiljöverket?

Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet som har hand om arbetsmiljöfrågor, arbetsmiljöföreskrifter och råd till arbetsgivare om hur de ska hantera säkerhetsfrågor på arbetsplatsen

Arbetsmiljöverket arbetar bl.a.med:
  • Information och förebyggande åtgärder.
  • Att ta fram och uppdatera för olika typer av arbeten.
  • Att vägleda företag och anställda i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
  • Utredning av de arbetsmiljöolyckor som inträffat.

Arbetsmiljöverkets författningssamling är juridiskt bindande dokument för både arbetsgivare och anställda att följa. Föreskrifterna reglerar bl.a. skyddsåtgärder, gränsvärden och läkarundersökningar för yrken som är utsatta för risker.

Annonsplats

Arbetsmiljöverkets allmänna råd är vägledning och exempel för arbetsguivare och arbetsplatser. Råden inte jurdiskt bindande men kan betraktas som praxis och miniminivå.

Arbetsmiljöverkets hemsida (https://av.se) finns aktuella (gällande) föreskrifter samt mycket information som ger grundläggande kunskap om farliga arbeten eller farliga ämnen samt vad som gäller för dessa.

Läs mer:

Arbetsmiljöregler

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Byggarbetsplatsens arbetsmiljörutiner

Annonsplats