Denna sida innehåller information och exempel som ibland förändras. Kontrollera vid behov detaljer, såsom aktuella anvisningar, föreskrifter, lagar eller standarder, med respektive myndighet eller utgivare!

Arbetsmiljöregler

Arbetsmiljöverket har det övergripande ansvaret för kontroll och information kring arbetsmiljöfrågor och säkerhet ute på olika arbetsplatser.

Arbetsmiljöverket arbetar med bl.a:
 • information och förebyggande åtgärder
 • att ta fram och uppdatera det som skall gälla för olika arbetsplatser
 • att hjälper företag och andra i det förebyggande arbetsmiljöarbetet
 • utredning av de arbetsmiljöolyckor som inträffar.

Alla arbetsgivare måste följa arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen, som innehåller de mer praktiska tillämpningsföreskrifter och förtydliganden kring arbetsmiljölagen.

Annonsplats
Annonsplats

Arbetsmiljöregler för dig som är under 18år

Arbetsmiljö – lagar, regler och föreskrifter

 • Arbetsmiljölagen, AML, omfattar både den psykosocial och den fysiska arbetsmiljön.
 • Arbetsmiljöförordningen är en av de viktigaste förordningarna inom arbetsmiljölagstiftningen.
 • Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS (kallas ibland ”affsarna”) – är den samling regler och lagar som bl a byggbranschen måste följa för att unvika olycksfall och ohälsa.
Exempel på AFS för bygg- och anläggningsarbeten:
 • AFS 2006:01 Asbest
 • AFS 2003:06 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
 • AFS 1999:03 Byggnads- och anläggningsarbete
 • AFS 2008:03 Maskiner
 • AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
 • AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras
 • AFS 2004:03 Stegar och arbetsbockar
 • AFS 2006:01 Asbest
 • AFS 1990:12 Ställningar

Byggbranschens arbetsmiljöavtal

Annonsplats