Asbest i befintliga byggnader

Förekomst av asbest som inte upptäcks i tid innan rivnings eller renoverings arbetena påbörjas kan påverka tidplan och kostnader för projektet. Alla arbeten berörs då asbestsanering måste utföras först och utan att andra yrkesarbetare riskerar att exponeras.

Det är viktigt att känna till var asbest kan förekomma och hur identifiering respektive ev. uteslutande av risk görs.

Annonsplats

OBS! Även efter förbudet 1982 kan asbest ha kommit till Sverige via importerade produkter. Det är därför inte helt tillförlitligt att utesluta förekomst av asbest enbart baserat på årtal då en byggnad uppfördes eller renoverades.

Var kan asbest förekomma?

Asbest kan förekomma i både bostadshus, kontor och industribyggnader t.ex:

 • rörisolering
 • värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar
 • ventilationstrummor och ventilationsaggregat
 • asbestcementskivor på fasader och balkonger, i väggar, soprum och bakom elskåp
 • fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar
 • gasspisar: strålskydd på skåpsidor mot spisen
 • plastmattor och golvplattor
 • kakelfix och fog
 • golvbeläggningar
 • mattlim
 • brandskydd stålstommar, undertak
 • ljudisolering eller ljuddämpning
 • värmeväxlare
 • pannor, turbiner, hetvattenrör
Källa: Arbetsmiljöverket

Kunskapsbehov om förekomst och identifiering

För att kunna skydda sig själva och rapportera misstänkt asbestförekomst bör yrkesarbetare känna till riskerna och när förekomst av asbest kan misstänkas.

Läs mer:

Annonsplats