Färgupplevelse – känslor och associationer

Rumsuppfattning, känslor och associationer kan påverkas med färgsättningen.

Genom kulörvalet på väggar och inredning kan ett rum skapa lugn, harmoni, fokus och/eller ökad koncentration.

Annonsplats

Färgassociationer

Orange => lycka, välkomnande
Röd => stimulerar, passionerad
Gul => livfull, varm
Rosa => fruktbarhet, lycka
Grön => ungdomlig, frihet
Blå => lugn, harmoni
Brun => hat, nedstämdhet
Lila => rastlöshet, sorg
Svart => synd, smuts
Vit => vishet

Skapa effekter med hjälp av färg

Kombination av kulörer eller nyanser kan skapa andra effekter såsom hur ett rums storlek upplevs.

Vilka ytor som är ljusare respektive mörkare påverkar hur vi uppfattar rummets dimensioner.

Annonsplats
Annonsplats

Färgsättning av fasaden har betydelse för hur huset uppfattas utifrån och integreras med omgivningen.

Källor

Alcro

Läs mer:

Annonsplats