Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan.

Ordet ergonomi betyder kunskap om arbete och handlar om samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön eller med andra ord, samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön.” Källa: Arbetsmiljöverket

Annonsplats
Ergonomi handlar bland annat om:
  • hur kroppen reagerar på hårt arbete, tunga lyft och olika arbetsmoment
  • belastning av kroppens muskulatur och leder vid såväl tungt som enklare och stillasittande arbete.

Maskinförarens arbetsmiljö

Belastningsskador och buller är vanliga risker för maskinförare i bygg- och anläggningsbranschen. Vissa arbeten som utförs med maskiner, bl.a. rivning, ...
Läs Mer

Val av handhållna maskiner och verktyg

När handhållna verktyg och maskiner används kan val av verktyg vara avgörande för såväl effektiviteten i arbetet som risken för ...
Läs Mer

Belastningsskador

Belastningsskador är vanligt i byggbranschen. Denna typ av skada kan uppstå både för den som arbetar fysiskt och den som ...
Läs Mer

Materialhantering och ergonomi

Materialhantering på trånga arbetsplatser I innerstadsprojekt är det ofta stor plastbrist och då är logistiken också ett större problem. Det ...
Läs Mer

Läs mer:

Annonsplats