Takritningar

Takplan – Ritningsnummer K320:05(A4)

Takstolritning – Ritningsnummer K340:01

Kommentarer till ritningarna ovan:
  • Varje takstol är inritad som en prickstreckad linje. Centrumavstånd mellan varje takstol anges generellt till 1200 mm, vilket är ett vanligt centrummått mellan takstolar.
  • Takstolsritning är en form av uppställningsritning som specificerar olika takstolar i projektet.
  • Placeringen av takstolarna visar också att det är ytterväggarna som är bärande och som takstolarna läggs upp på. Av ritningen framgår också att en avväxlingsbalk finns i husets vinkel mellan ytterväggarna och fungerar som upplag för de takstolar som ligger över kök/tvättstuga. Dessa hade annars ”svävat fritt” och saknat förankring till husets bärande stomme.