Elevationsritning – Regelstomme

Exempel på elevation för yttervägg – regelstomme.

Elevationer – Ritningsnummer: K335:27

Annonsplats

Orienteringsskissen på ritningen (K335:27) visar vilken vägg (elevation 6S) den aktuella elevationen avser.

Läs mer:

Annonsplats