Stomkompletteringen omfattar icke-bärande byggdelar, invändiga ytskikt samt de underarbeten som avskärmar olika utrymmen, kompletterar stommaterial och fasad samt bildar underlag för ytskikt – som målning, tapeter och golvbeläggning. Med rumsbildning menas de väggar, innertak, dörrar och partier som delar av olika utrymmen.

Arbetet med stomkomplettering börjar när byggnaden eller delar av byggnad är tät.

Annonsplats
Till stomkomplettering räknas bl a:
  • icke bärande väggar
  • undergolv
  • innertak/undertak
  • invändiga dörrar och glaspartier
  • invändiga trappor

Exempel på material som används i stomkomplettering är reglar, skivmaterial, isoleringsmaterial, fuktspärrar samt fästmaterial.

Isoleringens funktion

Vanliga fästmaterial när man bygger stomkomplettering är spik, skruv, lim samt fog- och fästmassa.

Annonsplats
Annonsplats

Infästningar

Icke-bärande väggar

Icke bärande väggar är alla väggar som inte direkt samverkar med byggnadens bärande konstruktion, dvs stommen. Invändiga väggar som inte ...
Läs Mer

Funktionskrav – Stomkomplettering

Funktionskraven på den icke-bärande stomkompletteringen kan bl a vara krav på ljud- och brandisolering för lägenhetskiljande väggar. Även väggar inom ...
Läs Mer

Om tilläggsisolering

Tilläggsisolering av en byggnad är något som görs i efterhand och då ofta för att förbättra inomhusklimatet och att sänka ...
Läs Mer

Innerväggar

Inner- eller mellanväggarna byggs som regel direkt på bottenplattan eller bjälklaget. Byggs undergolvet först är det lättare att i ett ...
Läs Mer

Lösullsisolering


Branschföreningen för Lösullsisolering
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats