Stomkompletteringen omfattar icke-bärande byggdelar, invändiga ytskikt samt de underarbeten som avskärmar olika utrymmen, kompletterar stommaterial och fasad samt bildar underlag för ytskikt – som målning, tapeter och golvbeläggning. Med rumsbildning menas de väggar, innertak, dörrar och partier som delar av olika utrymmen.

Arbetet med stomkomplettering börjar när byggnaden eller delar av byggnad är tät.

Annonsplats
Till stomkomplettering räknas bl a:
  • icke bärande väggar
  • undergolv
  • innertak/undertak
  • invändiga dörrar och glaspartier
  • invändiga trappor

Exempel på material som används i stomkomplettering är reglar, skivmaterial, isoleringsmaterial, fuktspärrar samt fästmaterial.

Isoleringens funktion

Vanliga fästmaterial när man bygger stomkomplettering är spik, skruv, lim samt fog- och fästmassa.

Annonsplats
Annonsplats

Infästningar

Ytterväggar och funktionskrav

Icke-bärande ytterväggar, s k utfackningsväggar, består ofta av en flerskiktskonstruktion med flera material som kompletterar varandra funktionsmässigt. Även brand- och ...
Läs Mer

Utförande av undergolv

Innan man väljer golvkonstruktion bör man ha känna till den belastning golvet kommer att utsättas för. Vid ny- eller ROT-byggnation, ...
Läs Mer
Laddar…

Lösullsisolering


Branschföreningen för Lösullsisolering
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats