Invändiga trappor

Trappor gjuts på plats eller byggs av trä, lättbetong eller stål. De kan också köpas förtillverkade av dessa material.

Annonsplats

Invändiga trappor

Annonsplats

Invändiga trappor behövs redan under stomskedet för att komma upp och ner mellan våningarna.Skall den permanenta trappan monteras tidigt krävs att den skyddas = kläs in och att trappstegen beläggs med träskivor el dyl. Handledarna kan vara av tillfällig natur. Lämpligen väljs något från ett företag med säkerhetsutrustning.

Annonsplats