Invändiga dörrar och glaspartier

Invändiga dörrar och glaspartier är ömtåliga och bör monteras då arbetena med insida yttervägg, innerväggar, undergolv och innertak är färdiga.

Innerdörrar

Dörrar finns i mycket I olika prislägen beroende på material, säkerhet, brandklass, ljudisolering etc.
T ex dörrblad som är formpressade, massiva, i ädelträ mm.

Karmarna monteras först och dörrbladen lyfts av och lagras för sig då de annars är i vägen och riskerar att skadas.

Skjutdörrar och vikväggar

Som ett alternativ till fasta innerväggar kan flexibla planlösningar fås med med hjälp av vikväggar. Möjlighet ges att skapa tillfälliga rum.

Monteringsanvisningar från leverantörer skall följas vid montering av dörrar och partier.

Det kan ibland vara lämpligt att först lägga golvbeläggningarna innan dörrarna monteras för att trösklarna skall komma i rätt höjd.

Montering av dörrar

Dörrbladen lyfts av och karmarna monteras först varför dörrbladen ställs åt sidan ett tag.
Av detta skäl levereras många karmar i lösa delar för sig. De får då först sättas samman innan de monteras.

  • Det är viktigt att dörrar monteras i lod så att de ej öppnar/stänger sig av sig själva.
  • Viktigt är också att de kommer i rätt höjd och det gäller särskilt dörrar till toaletter- och badrum.
  • Finns brand/ljudkrav på dörrarna är det viktigt att diktning/drevning utförs rätt och noggrant.

Invändiga glaspartier

Information kommer… hoppas vi!