Byggnadsplåt används bl.a. för produkter som leder bort vatten från tak och fasader samt för att skydda mot fukt.

Produkter för huskomplettering såsom hängrännor, stuprör, gesimränna, fönsterbleck och olika typer av skyddsbeslag, gavelbeslag, ståndskiva etc. är ofta tillverkade av stålplåt som förzinkats och ytbehandlats med olika kulörer.

Annonsplats

Stålplåt fungerar bra på tak och fasader eftersom det är väderbeständigt och har små temperaturrörelser. För att begränsa temperaturrörelserna ytterligare undviker man att använda långa oskarvade plåtbeslag.

Branschkrav på utförande av plåtarbeten finns i Hus AMA.

Branschorganisationen Mur- och Putsföretagen (f.d. SPEF) har tagit fram särskilda specifikationer för utförande av fuktsäkra plåtarbeten i kombination med putsade fasadsystem.

Säkra utföranden – Takavvattning

Taksprånget över hängrännan förhindra att vatten trycks in mot fasad.  Ju högre byggnader desto större språng behövs. Språnget bör aldrig ...
Läs Mer

Fasadpanel

Panel Panelinklädda fasader har i princip samma konstruktionstekniska förutsättningar oavsett om panelen är trä eller plåt. Olika panelmaterial har dock ...
Läs Mer

Läs mer:Mur- och Putsföretagen
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats