10 års funktionsgaranti på putsade fasader


Försäkringsbolaget Garbo har tagit fram en förlängd garanti för de putsade fasader som klassas som Säker Fasad.

10 års funktionsgaranti

Funktionsgarantin är framtagen tillsammans med Spef och  gäller i 10 år från godkänd slutbesiktning.

Annonsplats

Säke-fasad

Den 10-åriga funktionsgarantin gäller för de putsade fasadsystem som är godkända enligt Säker Fasad samt under förutsättning att de särskilda krav och villkor för garantin uppfylls under entreprenaden.

Annonsplats

Förutsättning för garantin är bl a:

  • att fasaden består av fasadsystem godkända enligt SPEF:s anvisningar för Säker Fasad
  • att fasaden är utförd enligt leverantörens anvisningar för fasadsystemet
  • att arbetet utförts fackmässigt och av en certifierad fasadentreprenör.
  • att tredjepartskontroller utförs och dokumenterats enligt SPEF:s anvisningar och kontrollplaner för Säker Fasad.
  • att slutbesiktning och garantibesiktning enligt bestämmelserna i AB/ABT har genomförts

Ersättning och villkor

Om det inom 10 år uppstått skador till följd av funktionsfel i den putsade fasaden ersätter garantin kostnaderna för att åtgärda felet och den uppkomna skadan.

Annonsplats

Villkor för ersättning är att entreprenaden utförts enligt uppställda krav samt att:

  • anspråk mot garantin framställts till Gar-Bo inom skälig tid.
  • Gar-Bo ges tillfälle att besiktiga felet och/eller skadan innan vidare åtgärder vidtas.

Läs mer: GarBo
Läs mer: SPEF

Annonsplats