Platsgjutning med betong

Förberedelser innan gjutning

 • Kontrollera armeringen!
 • Kontrollera distanserna så att täckskiktet runt armeringen blir  – enligt ritning!
 • Kontrollera att allt ingjutningsgods är på plats – på rätt plats – och att platsrör är fixerade så att de inte flyter upp!
 • Kontrollera att ursparningra och genomföringar är på rätt plats och fixerade.
 • Planera gjutningen – så att inga oplanerade gjutfogar uppstår!
 • Kontrollera kvalitets på betongen som skall användas
 • Beräkna mängd och beställ, ev upprättas leveransschema.

Gjutningsarbetet steg för steg

 1. Betongbilen anländer till arbetsplatsen med färsk betong.
 2. Den färska betongen transporteras till gjutstället:
  • Pumpning direkt ur betongbilen via en pumparmen eller genom en betongfördelare.
  • Lossning (tippning) av betong via ränna mellan bil och platsen för gjutning
  • Betongen hälls i en behållare (bask) som lyfts med kran till gjutplatsen där den töms.
 3. Vid gjutning tänk på att:
  • gjuta i lämplig ordning, börja t ex med att gjuta runt ursparningar och dörröppningar för att komma åt coh fylla ut ordentligt runt om
  • vibrera betongen varsamt men tillräckligt väl – för att fylla ut hålrum men utan att ballasten separerar från cementen.
  • gör inga längre uppehåll i gjutningen så betongen riskerar att börjar härda innan gjutetappen är klar.
  • var extra noggrann i trånga, smala konstruktioner och där armeringen sitter tätt, t ex balkar, så att det inte uppstår luftfickor.
 4. Den nygjutna betongen vibreras för att flyta täcka runt armering, och uppnå god vidhäftning mellan armering och betong.

Hantering av färsk betong

Om det är svårt att nå gjutplatsen från betongbil och betongpump och kran saknas:

Annonsplats
 • Betongfördelare, som är ett mobilt hjälpmedel med rörliga fördelararmar, används för betonghanteringen.
 • Rörledningar byggs ihops från betongpumpen  till gjutplatsen och ansluter där till den gummislang  som betongen tappas ur på gjutstället.

Pumpning:

Utläggningsränna:

Annonsplats

Kran och bask:


Viktigt!

För att uppnå rätt hållfasthet i den färdiga betongen måste:

 • vidhäftningen mellan betong och armering vara god, dvs inga hålrum eller stora stenar melllan
 • betongen gjutas i en etapp utan längre uppehåll eftersom om den börjar härda förlorar man hållfasthet genom dålig vidhäftning i skarven som uppstår när  gjutning sedan fortsätter.

Efter avslutad gjutning

Rengör redskapen, rännor, bask etc direkt efter gjutningen
– så att betongen inte hinner bränna fast!

Kvalitetskrav på platsgjuten betong

Gjutningsarbetet, vibrering och efterbehandling av betongen ska utföras så att projekterad och beställd kvalitet och hållfasthet uppnås:

Annonsplats
 • betongens och ballastmaterialets sammansättning skall vara rätt
 • ballastmaterialen får inte separera, vid vibrering utan skall vara  fortsatt jämnt fördelat i betongen
 • det får inte förekomma kvarvarande hålrum eller sprickor när vibreringen är klar
 • armeringen skall inte ha haft möjlighet att flytta sig ur sitt läge
 • täckskikt som ska vara brandskyddande och förhindra korrosion (rostangrepp) skall vara tillräckligt
 • härdningsprocess måste tillåtas ske under lämpliga temperaturförhållandne och under tillräckligt lång innan betongen belastas fullt ut, t ex med vägtrafik på broar.

Läs mer:

Betong

Viktiga moment vid platsgjutning

Annonsplats