Platsgjutning med betong

Förberedelser innan gjutning

  • Kontrollera armeringen!
  • Kontrollera distanserna så att täckskiktet runt armeringen blir  – enligt ritning!
  • Kontrollera att allt ingjutningsgods är på plats – på rätt plats – och att platsrör är fixerade så att de inte flyter upp!
  • Kontrollera att ursparningra och genomföringar är på rätt plats och fixerade.
  • Planera gjutningen – så att inga oplanerade gjutfogar uppstår!
  • Kontrollera kvalitets på betongen som skall användas
  • Beräkna mängd och beställ, ev upprättas leveransschema.

Gjutningsarbetet steg för steg


=> Logga in för hela artikeln och se filmer om platsgjutning  eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel i undervisning


Läs mer:

Betong

Viktiga moment vid platsgjutning