Ett hus blir till

Byggmästareförening i Stockholm har digitaliserat en presentation av de olika stegen i byggprocessen från planering, projektering till överlämnande av entreprenaden. Processen kan även studeras närmare  via en webbplats (se länk nedan)

Fokus ligger på övergripande frågor och är inte på genomförande av entreprenaden, arbetsplatsens administration, arbeten, logistik eller byggmetoder.

Annonsplats

Bildspelet ger – ur process- och juridikinriktat perspektiv – den överblick och kunskap om de olika aktörerna och förutsättningarna som alla inblandade även arbetsledning och hantverkare på bygget bör känna till och ha förståelse för.

”Ett hus blir till” beskriver viktiga moment, myndighetskrav och koppling till Plan- och Bygglagen, PBL, som ligger till grund för att ett byggprojekt överhuvudtaget kan genomföras.

Annonsplats