Förebyggande mot fukt

I fuktskyddet av en byggnad ingår bl a:

  • Markdränering och avledning av regn och smältvatten.
  • Fuktisolering är i form av tätskikt mot vatten och vattenånga i t ex ytterväggar.
  • Tätskikt på källarväggar och i badrum

Under byggtiden måste tätskikten hanteras varsamt så att det inte uppstår skador på dem och kontrolleras innan de byggs in eller fylls över.

Annonsplats

Man får också tänka på att fuktskyddet kan behöva ses över och eventuellt bytas ut under en byggnads livslängd.

Ett annat exempel på åtgärder mot fukt är taklutning, vattenavledning och fukttåliga ytskikt.

Läs mer:

Annonsplats
Publicerat i Fukt: