Luftfukt och kondens

Materialen i en byggdel skyddas mot inträngande vattenånga i luften genom att bygga ångtätt t.ex. med en ångspärr och genom god ventilation.

Om fuktig luft ventileras ut genom ventilationssystem – istället för att tränga in i byggmaterialen och riskera att kondensera där.

Annonsplats

Kondens som kan orsaka fuktskador inuit byggnadsdelar. Risken förebyggs med isolering på ”rätt” sida om ångspärren.

Ångspärr

En ångspärr kan vara en plastfolie som används i byggnader som är uppvärmda under vintertid, dock beroende av konstruktionen och materialen i övrigt och hur fuktkänsliga dessa är.
Ångspärren men kan dock vara en nackdel om byggnaden är svalare än utomhusluften under sommaren. Normalt lämpar sig ångspärr i bostäder men kanske inte alltid i andra typer av byggnader som t ex inte är uppvärmda under vintern.

Viktigt är att placera ångspärren ”rätt”, dvs på den varma sidan av konstruktionen, där risken för kondens är minst!

Annonsplats

Det är också viktigt att montera ångspärren varsamt så att det inte uppstår sprickor eller hål i den.

Isoleringens funktion

Även värmeisolering i väggar och tak bidrar till att förebygga kondens innan för fuktspärren i klimatskalet.

Läs mer:

Annonsplats