Åtgärder mot fukt

För att skydda en byggnad mot framtida problem med fukt och mögel dimensioneras och projekteras den för att klara den fukt som byggnaden kan tänkas utsättas för under normala förhållanden. Detta kallas fuktdimensionering.

Hur fuktsäker en byggnad blir avgörs både under projektering och under byggskedet.

Annonsplats

Fuktsäkert byggande

Även en väl planerad och projekterad byggnad kan få problem med fukt eller högre energianvändning än det som satsats på. Det är också viktigt att montagearbetet på plats utförs på ett fuktsäker sätt och att fukt inte ”byggs in” under byggprocessen.  Läs mer: Fuktsäkert byggande

Annonsplats

Byggmaterial och fuktegenskaper

Många byggdelar och konstruktioner består av flera material och där varje materials egenskaper krävs för att byggnaden skall hålla och blir så energisnål och bekväm som möjligt. Fukt kan påverka både hållfasthet och funktion samt vara orsak till mögel.

En del byggmaterial klarar ganska höga mängder fukt medan andra är mycket känsliga. Läs mer: Byggmaterialkunskap

Exempel:
  • Fuktiga material i ytterväggar eller – tak leder bort mer värme och köldbryggor uppstår. Detta kan i sin tur försämra komforten, kyla och drag kan upplevas och värmekostnaderna blir onödigt höga.

Läs mer:

Annonsplats
Publicerat i Fukt: Arkiverat under: