Fuktdimensionering är viktigt för sund inomhusmiljö. Det viktiga är att projektera och bygga hus där risken för fuktproblem undviks.

Fuktproblem uppstår efter t ex läckage från vattenledning eller vid för hög luftfuktighet i kombination med dålig ventilation.

Annonsplats

När material och konstruktioner blir blöta och fukten inte kan torka ut utan att det uppstår mögel eller att materialen bryts ner, börjar lukta eller förlorar sin hållfasthet.

Luftfukt och kondens

Materialen i en byggdel skyddas mot inträngande vattenånga i luften genom att bygga ångtätt t.ex. med en ångspärr och genom ...
Läs Mer

Fuktkällor

Förutom regn och snö som kan orsaka fuktproblem finns flera andra fuktkällor som kan orsaka problem i byggnader Ytvatten Ytvatten/dagvatten ...
Läs Mer

Läs mer:

Inomhusmiljö, komfort och säkerhet

Isoleringens funktion

Byggnadsfysik

Annonsplats