Isoleringens funktion

Olika byggnadsdelar isoleras av olika anledningar, t ex mot kyla, fukt, brand eller ljud. I vissa fall ska isoleringsskiktet uppfylla flera funktioner.

PREMIUM