Vad är byggnadsberedning?

Begreppet byggnadsberedning syftar på arbeten som är nödvändiga för att förbereda en byggnad, anläggning, byggdel eller en fastighet innan byggnads- och installationsarbeten utförs.

Byggnadsberedning är håltagnings-, rivnings- och saneringsarbeten som ofta görs innan andra arbeten kan påbörjas.

Ett väl planerat och genomfört arbete inom byggnadsberedning kan vara avgörande för kvaliteten genom hela projektet.

Läs mer:

Copyright: Henrik Månsson
Foto: Henrik Månsson, Void AB

Skydd mot kvartsdamm

Information om hälsofarligt kvartsdamm Kvarts är en mineral som finns i jord och stenmaterial, betong, tegel, puts, bruk, kakel och ...
Läs Mer

Riskmaterial vid rivning

Många av de farliga material som sedan länge är förbjudna att använda kan finnas kvar i byggnader som skall rivas ...
Läs Mer

Yrkes- och branschkunskap


Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia