Förvaring, hantering och tillskärning av mineralull

Förvaring:
Om isoleringsmaterialet lagras utomhus måste det skyddas från regn. Stapla förpackningarna på en plan yta som inte har förbindelse med marken. Täck vid behov över staplarna med vattentät presenning eller plast.

Om isoleringsmaterialet skulle bli vått, trots att dessa åtgärder vidtagits, är det bara att låta det torka och sedan kan det användas som vanligt.

Annonsplats

Hantering:
Hantera stenullsförpackningarna med viss försiktighet, så att de inte skadas.

Var uppmärksam så att kanter och hörn på förpackningen eller isoleringen inte bryts, i synnerhet vid avlastning.

Tillskärning:
Det är enklast att skära med en för ändamålet avsedd bredbladig kniv. En träplatta kan även användas som verktyg.

Se alltid till att ha lite extra bredd till förfogande vid fastsättning av flexibelt isoleringsmaterial (bredd = avstånd mellan reglar + kompressionsmarginalen).

Annonsplats

Källa: Paroc 2013

Annonsplats
Annonsplats