Om köldbryggor

Köldbryggor

Mögel på grund av köldbrygga
Mögel på grund av köldbrygga som funnits i väggen bakom ett möblemang. Bild: Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Köldbryggor uppstår där väggen eller bjälklaget inte har lika god isoleringsförmåga  som i övriga delar av konstruktionen.

Den varma och fuktiga inomhusluften flödar mot de kallare köldbryggorna i ytterväggarna.

Köldbryggor har hög värmeledningsförmåga och kan bl a orsakas av följande faktorer:

 • isoleringen inte är lika tjock som i övriga delar av en byggdel. Vanligen kan detta vara där det finns reglar eller anslutningar men om material som blivit fuktigt.
 • det isolerande materialet har förlorat sin siolerande förmåga, t ex genom att det blivit fuktigt

Köldbryggor medför sämre komfort, t ex kyla och drag , onödigt höga uppvärmningskostnader samt framförallt stor risk för fuktskador genom kondens, som riskerar att uppstår  i dessa  kallare delar av konstruktionen.. Läs mer: Fukt

Köldbryggor kan upptäckas med värmekamera (IR teknik). På bilden består kälddbryggan av en stor fuktansmaling i väggen. (Energimyndigheten)
Köldbryggor kan upptäckas med värmekamera (IR teknik). På fotot intill ser man att köldbryggan  uppstått pga fukt i väggen. (Bild: Energimyndigheten)

Riskkonstruktioner för köldbryggor och fukt

Konstruktioner och anslutningar där köldbryggor lätt uppstår. Bild: Isover.
Konstruktioner och anslutningar där köldbryggor lätt uppstår. Bild: Isover.

För att minimera negativ inverkan av köldbryggor ska skarvar i klimatskärmen utföras grundligt bland annat mellan:

 • fönster och vägg,
 • dörrar och vägg,
 • väggar och golv
 • väggar och tak

Montage av isolering

För att minimera risken för skadliga  köldbryggor är det viktigt att hantera materiielen och utföra montage av isolering så att det blir helt tätt:

 • Håll materialet torrt innan det skall användas
 • Följ monteringsanvisningar för isolering noggrant.
 • Skarvarna måste vara täta, inga genomgående glipor får finnas etc
 • Isoleringen får ej trampas på eller klämmas ihop i konstruktionen.
 • Skydda isoleringen efter montage och under hela byggtiden tills byggnaden är tät.

Läs mer: Montering av mineralull

Källor och länkar

Artiklar om värmeisolering
Klimatskal och form (Luleå Kommun)
Arbetsanvisning för hantering och arbete med isolering (Paroc)
Om fukt och köldbryggor i hus (Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB)