Om köldbryggor

Köldbryggor

Mögel på grund av köldbrygga
Mögel på grund av köldbrygga som funnits i väggen bakom ett möblemang. Bild: Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Köldbryggor uppstår där väggen eller bjälklaget inte har lika god isoleringsförmåga  som i övriga delar av konstruktionen.

Den varma och fuktiga inomhusluften flödar mot de kallare köldbryggorna i ytterväggarna.

Annonsplats

Köldbryggor har hög värmeledningsförmåga och kan bl a orsakas av följande faktorer:

 • isoleringen inte är lika tjock som i övriga delar av en byggdel. Vanligen kan detta vara där det finns reglar eller anslutningar men om material som blivit fuktigt.
 • det isolerande materialet har förlorat sin siolerande förmåga, t ex genom att det blivit fuktigt

Köldbryggor medför sämre komfort, t ex kyla och drag , onödigt höga uppvärmningskostnader samt framförallt stor risk för fuktskador genom kondens, som riskerar att uppstår  i dessa  kallare delar av konstruktionen.. Läs mer: Fukt

Köldbryggor kan upptäckas med värmekamera (IR teknik). På bilden består kälddbryggan av en stor fuktansmaling i väggen. (Energimyndigheten)
Köldbryggor kan upptäckas med värmekamera (IR teknik). På fotot intill ser man att köldbryggan  uppstått pga fukt i väggen. (Bild: Energimyndigheten)

Riskkonstruktioner för köldbryggor och fukt

Konstruktioner och anslutningar där köldbryggor lätt uppstår. Bild: Isover.
Konstruktioner och anslutningar där köldbryggor lätt uppstår. Bild: Isover.

För att minimera negativ inverkan av köldbryggor ska skarvar i klimatskärmen utföras grundligt bland annat mellan:

 • fönster och vägg,
 • dörrar och vägg,
 • väggar och golv
 • väggar och tak

Montage av isolering

Annonsplats

För att minimera risken för skadliga  köldbryggor är det viktigt att hantera materialen och utföra montage av isolering så att det blir helt tätt:

Annonsplats
 • Håll materialet torrt innan det skall användas
 • Följ monteringsanvisningar för isolering noggrant.
 • Skarvarna måste vara täta, inga genomgående glipor får finnas etc
 • Isoleringen får ej trampas på eller klämmas ihop i konstruktionen.
 • Skydda isoleringen efter montage och under hela byggtiden tills byggnaden är tät.

Lösullsisolering

Källor och länkar

Artiklar om värmeisolering
Montering av mineralull
Klimatskal och form (Luleå Kommun)
Arbetsanvisning för hantering och arbete med isolering (Paroc)
Om fukt och köldbryggor i hus (Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB)


Branschföreningen för Lösullsisolering
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats