Lättbetong är ett cementbaserat byggnadsmaterial. Det finns flera benämningar på lättbetong beroende på tillverkningsmetod och materialsammansättning.

Skillnaden mellan betong och lättbetong är materialegenskaper, tillverkningsmetod och ballastmaterial. Lättbetongen innehåller mer luft och har därför högre porositet, lägre densitet och bättre isoleringsförmåga.

Annonsplats

Gasbetong

Lättbetong tillverkas i Sverige sedan 1920-talet och kallades då gasbetong p.g.a. att luftporer bildades i materialet i samband med tillverkningen.

Autoklaverad lättbetong

Autoklaverad lättbetong  är också gasbetong. Autoklaverad innebär att materialet ånghärdats under högt tryck vid tillverkningen.

Blåbetong

Lättbetong kunde förr innehöll alunskiffer som gav materialet en blåaktig färg. Det kallades för blåbetong. Blåbetong avger hälsofarlig radongas.

Tillverkningen av s k blåbetong förbjöds från och med 1975, men bedöms kunna förekomma i hus byggda fram till ca 1980.

Lättballastbetong

Sedan 1930-talet framställs också lättbetong baserad på cement och sand vilket är basråvaror i dagens lättbetong. Förutom luft, kan lättbetong innehålla andra lättare ballastmaterial, t ex Leca, och kan då benämnas lättballastbetong.

Lättbetong – Råvaror och tillverkning

Basråvarorna i lättbetong idag är cement, kalk och finmald kvartssand. Ibland ingår också andra material som gips eller masugnsslagg samt ...
Läs Mer

Produkter och användningsområde – Lättbetong

Lättbetongprodukter Lättbetong kan köpas som: Block i olika storlekar för att mura upp grund eller väggar Balkar för upplag och ...
Läs Mer

Materialegenskaper – Lättbetong

Avgörande för lättbetongens specifika egenskaper, t ex hållfasthet och värmeisoleringsförmåga är densiteten som bestäms redan vid tillverkningen. Densiteten och porstrukturen ...
Läs Mer

Teknik och utförande – Lättbetong

Projektera lättbetongkonstruktioner Aktuell information om lättbetongkonstruktioner kan hämtas från de flesta lättbetongtillverkarens och leverantörers hemsidor. Ytterst är det Boverkets regler ...
Läs Mer
Annonsplats