Lättbetong är ett cementbaserat byggnadsmaterial. Det finns flera benämningar på lättbetong beroende på tillverkningsmetod och materialsammansättning.

Skillnaden mellan betong och lättbetong är materialegenskaper, tillverkningsmetod och ballastmaterial. Lättbetongen innehåller mer luft och har därför högre porositet, lägre densitet och bättre isoleringsförmåga.

Annonsplats

Gasbetong

Lättbetong tillverkas i Sverige sedan 1920-talet och kallades då gasbetong p.g.a. att luftporer bildades i materialet i samband med tillverkningen.

Autoklaverad lättbetong

Autoklaverad lättbetong  är också gasbetong. Autoklaverad innebär att materialet ånghärdats under högt tryck vid tillverkningen.

Blåbetong

Lättbetong kunde förr innehöll alunskiffer som gav materialet en blåaktig färg. Det kallades för blåbetong. Blåbetong avger hälsofarlig radongas.

Annonsplats
Annonsplats

Tillverkningen av s k blåbetong förbjöds från och med 1975, men bedöms kunna förekomma i hus byggda fram till ca 1980.

Lättballastbetong

Sedan 1930-talet framställs också lättbetong baserad på cement och sand vilket är basråvaror i dagens lättbetong. Förutom luft, kan lättbetong innehålla andra lättare ballastmaterial, t ex Leca, och kan då benämnas lättballastbetong.

Byggsystem – med lättbetong

Byggsystemet i detta exempel är baserat på lättbetong i ytterväggar, innerväggar, bjälklag och tak. Lättbetongelement innebär normalt en enkel konstruktionsteknik ...
Läs Mer

Ytskikt på lättbetong

Puts och ytbehandling utförs enligt leverantörens anvisningar.  Allmänt gäller för ytskikt att det underlag där ytskiktet ska appliceras måste torka ...
Läs Mer

Exempel på råvaror och tillverkning av lättbetong

Exempel på receptet på lättbetong Materialåtgång vid tillverkning av lättbetong (1m3): Sand 250 kg/m³ Vatten 30 l/m³ Cement 125 kg/m³ ...
Läs Mer

Exempel på kontrollplan för byggsystem med lättbetong

Vid uppförande av kompletta byggsystem bör kontrollarbetet utgå ifrån de underlag och dokument som tillhandahålls av leverantören för byggsystemet. Kontrollpunkter ...
Läs Mer
Laddar…
Annonsplats